สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน18อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ บัดนี้-10พ.ค.62

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รับสมัครพนักงาน 18 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ บัดนี้-10 พ.ค.62

  • ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล : สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุชำนาญการ : สังกัดฝ่ายบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3 – 4 : สังกัดฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา, สังกัดฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน 2 อัตรา, สังกัดฝ่ายกลยุทธ์องค์กร จำนวน 1 อัตรา, สังกัดฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 3 – 4 : สังกัดฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 3 – 4 สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนิติกร 3 – 4 สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ