สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี21อัตรา 18-22มี.ค.62สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


1. พนักงานเทคนิค (ด้านเขียนแบบก่อสร้าง) 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง


2. พนักงานบริการ (ด้านสารสารสนเทศ) 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ


3. พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา


4. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา


5. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 10 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา


6. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา


7. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์


8. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสารสนเทศ) 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้


9. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา  ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ


10. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา  ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์


ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 18-22 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))


 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ