การบินไทย ขาดทุนพุ่ง1.15หมื่นล้าน ปม ‘แข่งขันสูง-ค่าน้ำมันพุ่ง’
“การบินไทย” เผยปี 2561 บริษัทขาดทุน 1.15 หมื่นล้าน พุ่งขึ้นจากปีก่อน 451% เหตุอุตสาหกรรมการบินแข่งขันสูง ราคาน้ำมันพุ่งเฉลี่ย 30% ขณะที่ค่าใช้จ่ายซ่อมเครื่องบินเพิ่ม 16.5% เงินเดือนพนักงานเพิ่ม 3.9%เมื่อวันที่ 1 มี.ค. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งผลประกอบการปี 2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 11,569 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 2,107 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้น 451.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินที่รุนแรง ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น และค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น


ทั้งนี้ ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 199,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,554 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.9% โดยรายได้ที่ค่าโดยสารและค่าน้ำหนักส่วนเกินเพิ่มเป็น 160,255 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.8% ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น 22,340 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.2% และรายได้บริการอื่นๆเพิ่มขึ้นเป็น 13,370 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.4% และอื่นๆเพิ่มขึ้นเป็น 3,535 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 69.3%


สำหรับค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 208,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,468 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.3% ซึ่งเป็นผลจากค่าใช้จ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 60,096 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.7% เนื่องจากราคาเฉลี่ยน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 30.1%

ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานไม่รวมค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 144,130 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.3% จากค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยานที่เพิ่มขึ้นเป็น 20,088 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.5% ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเป็น 19,045 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.9% ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่เพิ่มขึ้นเป็น 15,017 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 33.1% และยังมีการรับรู้ผลด้อยค่าของทรัพย์สินและเครื่องบิน 3,459 ล้านบาท


ขณะที่ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทบผู้บริหารและกรรมการอยู่ที่ 30,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,173 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการปรับขึ้นเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายเงินชดเชยวันลาหยุดพักผ่อนที่ไม่ได้ใช้เพิ่มขึ้น


อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 911 ล้านบาท


ข่าวจาก : brighttv

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ