คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครงาน วุฒิ ม.3 – ป.เอก  จำนวน   214  อัตรา

ป.เอก 
ตำแหน่งที่ 1   อาจารย์  สังกัด กลุ่มสาขาโภชนศาสตร์   1  อัตรา

ตำแหน่งที่ 2   นักวิจัย  สังกัด กลุ่มสาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ  2  อัตรา

ป.โท 
ตำแหน่งที่ 3   นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  สังกัด  ภาควิชาพยาธิวิทยา  สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  1 อัตรา

ตำแหน่งที่ 4   นักวิทยาศาสตร์  สังกัด  ศูนย์พิษวิทยา  1 อัตรา

ตำแหน่งที่ 5   พยาบาล  สังกัด  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  1 อัตรา

ป.ตรี

ตำแหน่งที่ 6   นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย  1 อัตรา

ตำแหน่งที่ 7   นักวิชาการศึกษา  สังกัดงานแพทยศาสตรศึกษา   3  อัตรา

ตำแหน่งที่ 8   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  สังกัด  ฝ่ายสารสนเทศ   3  อัตรา

ตำแหน่งที่ 9   นักวิชาการสารสนเทศ  สังกัด  ฝ่ายสารสนเทศ  1  อัตรา

ตำแหน่งที่ 10 นักเทคนิคการแพทย์  สังกัด  ภาควิชาพยาธิวิทยา  สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  1 อัตรา

ตำแหน่งที่ 11 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  สังกัด  งานโสตทัศนศึกษา   1 อัตรา

ตำแหน่งที่ 12 นักรังสีการแพทย์  สังกัด  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  9 อัตรา

ตำแหน่งที่ 13 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สังกัด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  2  อัตรา

ตำแหน่งที่ 14 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย   1  อัตรา

ตำแหน่งที่ 15 วิศวกร   สังกัด  งานอุปกรณ์การแพทย์  1 อัตรา

ตำแหน่งที่ 16 เภสัชกร  สังกัด  โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  18อัตรา

ตำแหน่งที่ 17 พยาบาล สังกัด  ฝ่ายการพยาบาล , งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, งานผู้ป่วยสัมพันธ์, งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ  , และ โครงการพัฒนาศูนย์รามาธิบดีอภิบาล   รวม  16  อัตรา

ป.ผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่งที่  18   ผู้ช่วยพยาบาล  สังกัด  ฝ่ายการพยาบาล , งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ  , และหน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์   27  อัตรา

ปวส.

ตำแหน่งที่ 19   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัด  ภาควิชาศัลยศาสตร์  1  อัตรา

ตำแหน่งที่ 20   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัด  งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  2 อัตรา

ตำแหน่งที่ 21   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัด  งานเภสัชกรรม  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  7  อัตรา

ตำแหน่งที่ 22   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัด  งานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลรามาธิบดี 8  อัตรา

ตำแหน่งที่ 23   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัด  ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  10  อัตรา

ปวช.

ตำแหน่งที่  24   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัด  งานเวชระเบียน  1  อัตรา

ม.3 - ม.6

ตำแหน่งที่  23   พนักงานทั่วไป 43  อัตรา

ตำแหน่งที่  24   พนักงานทั่วเปล  14  อัตรา

ตำแหน่งที่  25   พนักงานประกอบอาหาร  7  อัตรา

ตำแหน่งที่  26   พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  1  อัตรา

ตำแหน่งที่  27   พนักงานธุรการ (หอผู้ป่วย)  15  อัตรา

ตำแหน่งที่  28   พนักงานขับรถยนต์  3  อัตรา

คุณสมบัติ

เงินเดือน

** วุฒิป.ตรีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาการเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ  **

 

สวัสดิการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และรับสมัครเฉพาะออนไลน์(เท่านั้น) ที่  www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

กรณี  วุฒิม.3 – ม.6 อนุโลมให้เขียนใบสมัครด้วยตนเองที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร3 ชั้น6

 

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
งานราชการกรุงเทพ ป.พยาบาล ปริญญาตรี ปริญญาเอก ปริญญาโท ปวช. ปวส. ม.3 ม.6 สมัครทางอินเทอร์เน็ต สมัครทางเว็บไซต์ สมัครออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครนักวิชาการเงินฯ ป.ตรี เงินเดือน20,000 บัดนี้เป็นต้นไป
GISTDA รับสมัครนักยุทธศาสตร์ ป.ตรีขึ้นไป หากรู้ภาษาฝรั่งเศส-ประสบการณ์2ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บัดนี้-31ต.ค.62
กรมท่าอากาศยาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครนิติกร ป.ตรี บัดนี้-24ต.ค.62
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครจนท.วิเคราะห์ฯ ป.ตรี บัดนี้-31ต.ค.62