(งานรัฐวิสาหกิจ)การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-22ก.พ.62

 

 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

1. นิติกร 6 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี นิติศาสตร์ มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านกฎหมายจากหน่วยงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท เพศชาย ปวส.สาขาเทคนิคเครื่องกล สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ตามประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากหน่วยงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. พยาบาล 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,740 บาท เพศชาย ว่ายน้ำเป็น ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นสอง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสอง หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และมีประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
4. พนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,150 บาท เพศชาย ว่ายน้ำเป็น วุฒิ ม.3 และได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่นจากกรมเจ้าท่า

*ผู้สอบคัดเลือกได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถโอนย้ายไปปฏิบัติงานสังกัดอื่นได้
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ www.port.co.th หรือ http://job.port.co.th หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร  โปรดโทรสอบถาม 0-2269-5430 และ 0-2269-5437 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ