กกต.แจงขั้นตอนเลือกตั้งล่วงหน้า เริ่มลงทะเบียน 28ม.ค.-19ก.พ.นี้

 


กกต. ดำเนินการแจ้งแนวทางการปฏิบัติการขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลังได้กำหนดวันเลือกตั้งให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อม ระบุเลือกตั้งล่วงหน้าดำเนินการได้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ และผ่านทางออนไลน์

วันที่ 24 ม.ค. 2562 นายณัฏฐ์ เล่าสีสวกุล รองเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า หลังจากได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคมนี้แล้ว จะมีการลงนามประกาศสำคัญ ได้แก่ การกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร วันลงทะเบียน วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า การแต่งตั้ง กกต.เขต และผู้อำนวยการเขตเลือกตั้ง พร้อมแจ้งแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้อำนวยการจังหวัดเพื่อจัดประชุม กกต.เขต และผู้อำนวยการเขตเตรียมความพร้อมทำหน้าที่รับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

สำหรับส่วนกลางจะเตรียมการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ และการเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองต่างๆ จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และดำเนินการจัดสรรบัตรเลือกตั้งไปยังพื้นที่ต่างๆ

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งไปยังกงสุลใหญ่เพื่อประกาศกำหนดวันและวิธีการลงคะแนนของคนไทยในต่างประเทศ เมื่อกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งแล้วเสร็จจะจัดพิมพ์และจัดสรรบัตรเลือกตั้งทันที

ทั้งนี้ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งถึงรายละเอียดการรับสมัครไปยังพรรคการเมืองต่างๆ แล้ว ซึ่งแต่ละพรรคสามารถหาเสียงได้ แต่ต้องรอความชัดเจนเรื่องสถานที่ที่จะให้มีการติดป้ายประกาศ และการขึ้นคัตเอ้าท์ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันพรุ่งนี้ (25 ม.ค. 62)

รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า กกต. ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเลือกตั้งทั้งหีบบัตร คูหา และข้อมูลหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน เมื่อการรับสมัครเลือกตั้งเสร็จสิ้นจะส่งข้อมูลไปยังผู้อำนวยการจังหวัดเพื่อจัดพิมพ์ และแจกหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน จากนั้นอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง หรือนายอำเภอ จะทำหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง จัดทำบัญชีรายชื่อ และแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่แทน กกต. สำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าประชาชนสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ และผ่านทางออนไลน์

ข่าวจาก : workpointnews

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ