สพป.สระบุรีเขต1 รับสมัครครูผู้สอนคณิต(วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต)และพี่เลี้ยง(วุฒิ ม.6) 28ม.ค.-3ก.พ.62

 

สพป.สระบุรีเขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ครูผู้สอน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ร.ร.วัดส้มป่อย อ.พระพุทธบาท มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนด หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นหลักฐานมาแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุ)


2. พี่เลี้ยง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติงานที่ ร.ร.วัดหนองนางปุ๋ย อ.บ้านหมอ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 256๒ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ