วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 จํานวน 2 ตําแหน่ง รวม 2 อัตรา ดังนี้

1. ตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานที่ต้องปฏิบัติทางด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตร ทะเบียนและกิจการนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
2. ตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในงานที่ต้องปฏิบัติทางสารบรรณ บริหารทรัพยากรมนุษย์ สื่อสารองค์กร/ประชาสัมพันธ์ ยุทศาสตร์และการวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบ Filing อาคารสถานที่และยานพาหนะ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล วิทยาลัยนวัตกรรม อาคารอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2623-5055-8 ต่อ 4120 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (คุณจรัสศรี) หรือ
www.citu.tu.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))


Advertisement

แบ่งปัน
งานราชการปทุมธานี งานราชการภาคกลาง ปริญญาตรี ปริญญาโท

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

มรภ.อุตรดิตถ์ รับสมัครนิติกร/นักวิชาการเงินฯ ป.ตรี 1-17เม.ย.62
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี ออกแบบกราฟฟิกได้ สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป
กรมการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์1-5เม.ย.62
กรมการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ (แพทย์-พยาบาล) สมัครออนไลน์1-5เม.ย.62
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.สมัครออนไลน์29มี.ค.-4เม.ย.62