แม่ค้าออนไลน์เตรียมควัก!! ร่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์ผ่านแล้ว รับโอน3,000ครั้งต่อปี ต้องโดนตรวจสอบ!!

 

ผ่านแล้ว ร่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์ รับโอน 3 พันครั้งต่อปี ยอดเงิน 2 ล้านบาทต่อปี เจอสรรพากรสอบ สนช. ถกเครียด หวั่นถูกหางเลข ได้รับโอนมากกว่า 200 ครั้ง เจอกวาดรวมหมด

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า ในการประชุมนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ซึ่งทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือ ให้สถาบันการเงินต้องรายงานข้อมูลของบุคคล และนิติบุคคล ที่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีในการทำธุกรกรรม ดังนี้

– ฝาก หรือรับโอนเงินทุกบัญชี เดิน 3,000 ครั้งต่อปี

– ฝากและรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 200 ครั้ง และยอดเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี

ส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง โดยตั้งเป้าเก็บภาษีจากผู้ค้าออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สนช. หลายคนได้ลุกขึ้นอภิปรายทักท้วง อาทิ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ และนายตวง อันทะไชย ที่ระบุว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังขาดหลักเกณฑ์ รายละเอียดที่ชัดเจน อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่ได้เป็นผู้ค้าออนไลน์ แต่มีการทำธุรกรรมหลายครั้ง ซึ่งอาจเข้าข่ายถูกกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบไปด้วย

นอกจากนี้ ยังบอกอีกด้วยว่า สนช. ทั้ง 240 คน ได้รับเงินและค่าเบี้ยประชุมผ่านการโอนเงินกว่า 200 ครั้ง ใน 1 ปี ซึ่งอาจทำให้ สนช. ถูกกวาดเข้ามาอยู่ในระบบด้วย ทั้งที่กฎหมายต้องตรวจสอบคนที่ไม่เสียภาษี แต่กลับดึงบุคคลอื่น ๆ เข้ามา จึงขอให้ทบทวน 

อย่างไรก็ดี การประชุมดังกล่าวมีการถกเถียงกันอย่างหนักจนต้องมีการพักการประชุม 1 ชั่วโมง เพื่อหารือนอกรอบจนกว่าจะได้ข้อยุติ กระทั่งกลับมาประชุมอีกครั้ง ทางกรรมาธิการฯ ยอมแก้ไขเนื้อหาในมาตรา 3 เรื่องการให้สถาบันการเงินรายงานการทำธุรกรรมฝากและรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 200 ครั้งต่อปี และมียอดรวมเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป ที่ต้องถูกรายงานให้กรมสรรพากรทราบ โดยแก้ไขเป็น รายงานการทำธุรกรรมฝากและรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งต่อปี และมียอดรวมเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไปแทน ทำให้ที่ประชุม สนช. พอใจ ก่อนที่ประชุมสนช.จะลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 139 เสียง ไม่เห็นด้วย-ไม่มี และงดออกเสียง 7 เสียง

ข่าวจาก : เดลินิวส์ออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ