สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.โท+มีประสบการณ์ เงินเดือนเริ่มต้น63,750 รับสมัครบัดนี้-16ธ.ค.61

 

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งกำลังบำรุง สังกัด กลุ่มสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ 

  • ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทํางานรวม 18 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ เลขานุการและงานฝ่ายอํานวยการรวม 12 ปี

อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 63,750 บาท เป็นต้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การยื่นใบสมัครให้ผู้สมัคร : กรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
  2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เป็นสำคัญ
  3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ [email protected] และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ