กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลพิการ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานท่าอากาศยานกระบี่, ท่าอากาศยานขอนแก่น, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานน่านนคร ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาการเงินและการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และเป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ ความพิการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้
  2. เจ้าหน้าที่ขนส่ง 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานท่าอากาศยานพิษณุโลก, ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี, ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานอุบลราชธานี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และเป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ ความพิการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ 

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com ภายในวันที่ 5-15 พ.ย.61

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
กรมท่าอากาศยาน งานคนพิการ งานราชการคนพิการ งานราชการภาคอีสาน งานราชการภาคเหนือ งานราชการภาคใต้ ปวส. สมัครออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

กรมประมง รับสมัครบรรจุพนักงานเดินเรือ 17-30มิ.ย.63
กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ28อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์9-30มิ.ย.63
เราจะไม่ทิ้งกัน! โรงแรม5ดาว เปลี่ยนมารับจ๊อบทำความสะอาดถึงบ้าน-ทำอาหารเดลีเวอรี่ หาเงินเลี้ยง พนง.
สำนักงานสหกรณ์อ่างทอง รับสมัครสอบบรรจุเจ้าพนักงานสหกรณ์ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 1-10มิ.ย.63
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบบรรจุนักวิทยาศาสตร์ ป.โท 4-12มิ.ย.63