คณะICT ม.มหิดล รับสมัครโปรแกรมเมอร์ ป.ตรี+TOEIC400 สมัครออนไลน์บัดนี้-31ต.ค.61 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คณะ ICT) ม.มหิดล ศาลายา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์ Programmer) 3 อัตรา 

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science, ICT, Computer Engineer หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ ความชำนาญ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Application
  3. มีความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการฐานข้อมูล SQL
  4. มีความรู้ ความสามารถ ในการเขียนโปรแกรมสำหรับ Mobile Development จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ในมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO29110 หรือ CMMI จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  8. ใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง

*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) แนบมาด้วย

เปิดรับสมัครบัดนี้-31 ต.ค.61 ทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/user/job/view.php?id=1347 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ