เงินไม่พอใช้!! ข้าราชการเกษียณ ร้องขอเพิ่มเงินบำนาญ เผยได้เดือนละ20,000น้อยไปสำหรับยุคนี้!!

 

ข้าราชการเกษียณเสนอ สนช. แก้กฎหมายเพิ่มเงินบำนาญให้เพียงพอต่อค่าครองชีพ ชี้ เป็นคนจนรุ่นใหม่ ได้เงินเดือนละ 20,000 บาทไม่พอใช้  

วันที่ 20 กันยายน 2561 มีรายงานว่าสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย กว่า 30 คน ได้เดินทางเข้ามายังรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 โดยเรียกร้องให้แก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ข้าราชการบำนาญมีรายได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ซึ่งมองว่าไม่เพียงพอ

 

 

โดยนายชัยวัฒน์ อุตอิ่นแก้ว เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีข้าราชการบำนาญทุกสังกัดทั่วประเทศ 6.54 แสนคน ได้รับเงินบำนาญเดือนละ 20,000 บาท ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่เงินบำนาญยังเท่าเดิม ทำให้รายได้ไม่พอต่อค่าใช้จ่าย จึงขอให้ สนช. สนับสนุนร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณา


อีกทั้งมองว่าตอนนี้ข้าราชการบำนาญเหมือนเป็นคนจนรุ่นใหม่ ที่ได้เงินเดือนละ 20,000 บาท หักค่าใช้จ่ายอื่นเหลือเดือนละ 18,000 บาทเท่านั้น ซึ่งหากข้าราชการบำนาญมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะนำเงินไปใช้จ่าย ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น รวมถึงจะช่วยให้ไม่กระทบต่อข้าราชการปัจจุบันที่มีอยู่อีก 2 ล้านคน และคนไทยรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ระบบข้าราชการในอนาคต เพราะถือเป็นกลุ่มที่ทำงานเพื่อประเทศชาติ

ด้าน นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. กล่าวว่า โดยหลักการค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เพราะข้าราชการเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ แต่กฎหมายฉบับนี้เข้าข่ายกฎหมายการเงิน จึงต้องให้รัฐบาลเห็นชอบก่อน ซึ่ง สนช. เสนอเองไม่ได้ แต่จะช่วยหาช่องทางประสานไปยังรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาเรื่องนี้ 

ข่าวจาก : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ