สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-30ก.ย.61

 

 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่


  1. เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระดับ 4-5 จำนวน 1 อัตรา : สำเร็จการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป ทางบริหารธุรกิจ การตลาด บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และในการใช้ภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่จะได้บรรจุระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาช่องทางการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การจัดทำแนวทาง มาตรฐาน การประเมินคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี, สำหรับผู้ที่จะได้บรรจุระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี) 
  2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา : สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และในการใช้ภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางอีเมล์/สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-30 ก.ย.61 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ