‘หน่วยซีล’ประกาศรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร-นายทหารประทวนทุกเหล่าทัพ เป็น ‘นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่46’ เปิดรับสมัครบัดนี้-17ส.ค.61 


หน่วยซีล ประกาศรับสมัครข้าราชการ เป็น "นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 46" หมดเขตวันที่17สิงหาคม หลักสูตรฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 61 – 19 มิ.ย. 62

คุณสมบัติของผู้สมัคร : นายทหารสัญญาบัตรทุกเหล่าทัพ ชั้นยศไม่เกิน “ร้อยเอก” นายทหารประทวนทุกเหล่าทัพที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย และอายุไม่เกิน 29 ปีในวันจบหลักสูตร สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ โทร. 0-2418-0320 ต่อ 71997 หรือ 71077

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ