ช่อง7 รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้เป็นต้นไป มีตำแหน่งผู้สื่อข่าวด้วย!!

 

 

หมายเหตุ :

 • ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 22 ก.ค.61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ โปรดเช็คอีกครั้งที่เว็บไซต์ http://job.ch7.com/index.php
 • หากต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด โปรดเข้าไปที่ http://job.ch7.com/index.php เลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร แล้วคลิก "สมัครตำแหน่งนี้"
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อ แผนกสรรหาและพัฒนาพนักงาน 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0 2495 7777 ต่อ 520 และ 522

พนักงาน สังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาด

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 • ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In 

พนักงาน แผนกภาพลักษณ์องค์กร สายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

 • เพศชาย – หญิง
 • อายุระหว่าง 23 – 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2ปี ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) หรือ กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบสูง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีทักษาในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมได้
 • ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In 

พนักงาน สังกัดงานขายโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 24 – 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการทั่วไป, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ และรวดเร็ว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ แผนกยานพาหนะ  ด่วน!!!

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิชา ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญ และมีประสบการณ์จากศูนย์ หรืออู่ซ่อมรถที่ได้มาตรฐาน
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In 

พนักงานปฏิบัติการ งานช่างไม้/ช่างสี แผนกศิลปกรรม ด่วน!!!

 • เพศชาย
 • อายุ 20-40 ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานไม้ งานเหล็ก หรือ งานสี คุณสมบัติอื่นๆ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านผลิตงานฉากรายการหรือผลิตงานเฟอนิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

พนักงาน สังกัดงานสนับสนุนข่าว แผนกยานพาหนะ ด่วน!!

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และใบขับขี่ประเภท 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด และทำงานเป็นกะได้ 

พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ด่วน!!

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็คทรอนิคส์ สาขาช่างซ่อมบำรุง และสาขาโยธา
 • ต้องมีใบรับรองความรู้ความสามารถหรือใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานเขียนหรืออ่านแบบ และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

พนักงาน สังกัดงานตรวจพิจารณาโฆษณาด้วยระบบ MyCensor ด่วน!!

 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุระหว่าง 21 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะหรือประสบการณ์ที่ต้องการ
 • เข้าใจในหลักการทำงาน Web application, Database และเข้าใจหลักการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ทีวี
 • เข้าใจระบบ monitoring software, performance tracking and routine server maintenance ได้ และเข้าใจในการอ่านค่าเบื้องต้น
 • เข้าใจ Specification File Format เพื่องานออกอากาศ
 • เข้าใจวิธีการจัดประชุม VDO Conference และสามารถดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้
 • เข้าใจการทำงานของ Cloud และการ Upload File ผ่าน Internet
 • เต็มใจในการปฏิบัติงานในสภาวะที่มีหลายๆงานพร้อมกัน และจัดลำดับความสำคัญได้ 

ผู้สื่อข่าวบันเทิง แผนกข่าวบันเทิง ด่วน!!

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 • มีความสามารถด้านการเขียนบทความ และเขียนข่าวได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ตัดต่อโปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิง
 • มีความสนใจและติดตามข่าวบันเทิงและข่าวสารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
 • ชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่น/ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานวันหยุดและต่างจังหวัด 

พนักงาน สังกัดแผนกสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ด่วน!!

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรักงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการฯภายในองค์กร
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย***
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน จป.วิชาชีพโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงาน 1 – 2 ปี
 • มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ 

พนักงาน สังกัดสายงานควบคุมการผลิตละคร ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวางแผนการทำงานได้ดี
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In 

พนักงาน สังกัดงานตรวจคิวโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 24 – 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการทั่วไป, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ และรวดเร็ว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

พนักงาน สังกัดงานเตรียมการผลิต แผนกปรี โปรดักชั่น ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 – 26 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ เอกวิทยุ-โทรทัศน์
 • มีความรู้ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
 • มีความรู้ด้านการผลิตรายการ เช่นเขียนบทโทรทัศน์ กำกับเวที และการใช้เครื่องมือตัดต่อโปรแกรมต่างๆ เช่น FINAL CUT PRO X และ ADOBE PHOTOSHOP
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความอดทด
 • มีประสบการณ์ด้านผลิตรายการโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In 

พนักงาน สังกัดงานผลิตสื่อเพื่อคนพิการ แผนกโปรดักชั่น ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้หลักไวยากรณ์ภาษาไทยได้ดี
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 • โปรแกรมตัดต่อ (Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro)
 • โปรแกรมผลิตสื่อเสียง (Audio Description)
 • โปรแกรมผลิตคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption)
 • ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In 

พนักงาน สังกัดงานจัดเตรียมโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ด่วน!!

 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • ลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอรับ คือ รวบรวมคิวโฆษณาตามผังรายการประจำวัน ตรวจเช็คและรวบรวมเวลาโฆษณาในแต่ละรายการจัดส่งให้สายงานวางแผนและบริหารผังรายการ จัดเรียงคิวโฆษณารายการต่างๆ ในรูปแบบ SOFT FILE เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พนักงานส่งเสริมการขายกีฬา แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิชา การตลาด/ บริหารธุรกิจ/ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถพิเศษในการโน้มน้าว หรือ สื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อโฆษณาได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพที่ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office)และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In 

พนักงาน งานจัดซื้อและพัสดุ แผนกจัดซื้อและทรัพย์สิน ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 – 26 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีร่างกายแข็งแรง รู้จักใช้วาทะศิลป์ในการเจรจาต่อรอง
 • มีความกระตือรือร้นและคล่องตัวในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In 

นิติกร สังกัดงานกฎหมายกิจการโทรทัศน์ แผนกกฎหมาย ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 23 – 29 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ และอดทน
 • หากมีประสบการณ์ในการทำนิติกรรมสัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

พนักงาน สังกัดงานควบคุมอาคาร แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ด่วน!!

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส-ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การจัดการ อุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ดูแลระบบอาคาร ระบบ Building Automation System (BAS) หรือระบบ Building Management System (BMS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายละเอียดงาน : ดูแล ควบคุมและตรวจสอบระบบภายในอาคาร , ระบบ CCTV , Access Control , VMS , Lift , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ , ระบบดับเพลิง และระบบ Car park 

พนักงาน สังกัดงานวางแผนประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์
 • สร้างสรรค์ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้
 • สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • มีศิลปะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น 

พนักงาน แผนกบริหารสิทธ์ ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

พนักงาน สังกัดแผนกลิขสิทธิ์รายการ ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

พนักงาน แผนกสร้างสรรค์และผลิตรายการ ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์ เอกวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
 • มีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ หรือออนไลน์ อย่างน้อย 1 ปี (แนบตัวอย่างผลงาน ถ้ามี)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบอย่างมีเหตุผล และเป็นไปได้
 • ใช้โปรแกรมตัดต่อ FINAL CUT PRO X และโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการตัดต่อรายการได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติได้/สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In 

นิติกร สังกัดงานกฎหมายกิจการโทรทัศน์ ด่วน!!

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 27 – 33 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ และอดทน
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ