ครูแร็พ‘เลิกไหว้ครู’ ความในใจจากครูพิการสายตา ฟังแล้วซึ้งน้ำตาไหล

 

ครูแร็พ / ซึ้งทั้งโซเชียล ครูแว่นดำผู้พิการทางสายตา แต่งแร็พกลอน 8 เกี่ยวกับคุณค่าของความเป็นครู ทั้งยังมีการกล่าวถึงประเพณีการไหว้ครูว่าจะให้ยกเลิกจริงหรือไม่ อยากให้ลองคำนึงถึงความสำคัญของอาชีพนี้ในการอุทิศตัวที่อยากให้นักเรียนเป็นคนดี

วันที่ 15 มิ.ย. ครูแว่นดำ หรือ นายชาตรี บุญมี ครูผู้พิการทางการมองเห็น โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง กล่าวว่า เมื่อถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะกำหนดให้มีกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีวันใดวันหนึ่ง เนื่องจากการไหว้ครู หรือพิธีไหว้ครู เป็นธรรมเนียบปฏิบัติของไทยที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาล อันแสดงความระลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ ทั้งการให้ความรู้ และการสั่งสอนอบรมให้เป็นคนดี

ทั้งนี้ การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน เป็นพิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เช่นเดียวกับกระบี่กระบอง การไหว้ครู ก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ ที่เรียกว่า บทไหว้ครู

โดยปัจจุบันพิธีการไหว้ครู ยังคงเป็นที่แพร่หลายในทุกวงการ เพราะทุกคนต่างมีความรู้สึกว่า ตนเองเป็นศิษย์มีครู เมื่อได้ไหว้ครูแล้วจะรู้สึกมีความสุข มีความสบายใจ เพราะได้ทำหน้าที่ของศิษย์ ก่อให้เกิดความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับศิษย์และครู รวมทั้งยังถือเป็นมงคลของชีวิตของศิษย์ เพราะตัวครูผู้ถูกไหว้ย่อมจะให้คำอวยพร หรือคำสอนที่ดีแก่ศิษย์ไปใช้ในชีวิตอีกด้วย


“แร็พกลอน 8 เลิกไหว้ครู” ถูกแต่งขึ้นโดยครูแว่นดำ เพื่อจะบอกกับบางคนบางท่านที่ไม่เข้าใจ และพยายามแสดงความคิดว่า การไหว้ครูเป็นเรื่องที่ล้าสมัย เป็นพิธีการแสดงความเจ้ายศเจ้าอย่าง โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาใดจะยกเลิกเสียก็ได้ ซึ่งความคิดความเห็นเช่นนี้ดูจะเป็นการมองเพียงเปลือกนอก ที่ไม่ได้เข้าใจแก่นแท้ที่เป็นนามธรรมของพิธีไหว้ครูว่า มีขึ้นเพื่ออะไร จึงเป็นที่มาของบทกลอนชื่อ “เลิกไหว้ครู” เพื่อถ่ายทอดคุณค่าของคนเป็นครูว่า ทำไมศิษย์ทั้งหลายจึงรักเคารพครู

 

 

 

 

 

ข่าวจาก : ข่าวช่อง 8, ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ