ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (16 – 20 ก.ย.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2556

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
1. ช่วยงานนักวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธูหม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อนเพื่อผลิตไข่ไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
4. ช่วยนักวิชาการ ด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
5. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ 399 หมู่ 12 ต. หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 053-114096-7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://qsds.go.th/qthaisilk_center/index.php?site=cmi

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ