ผุดต่อเนื่อง!! สืบโกงเงินช่วยผู้ยากไร้ พบโกงได้กระทั่งทุนการศึกษาเด็ก!!

 

ป.ป.ท.เขต 9 ลงพื้นที่ อ.เบตง ตรวจสอบทุนที่มอบให้นักเรียนยากจนของศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา ผ่านสถานศึกษา 4 แห่ง พบให้ทุนรายละ 1,000 บาท แต่ทำใบเสร็จรับเงิน 2,000 บาท

เวลา 09.00 น. วันที่ 9 มี.ค. 61 นายแทนไท จันทร์ชู นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 9 ได้ลงพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา หลังพบว่า ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 ในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากไร้ คนจน ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ และเงินสวัสดิการผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี อย่างไม่โปร่งใส

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 9 ได้เดินทางไปพบผู้ที่รายชื่อมีสิทธิ์รับเงินในพื้นที่อำเภอเบตงเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ จนได้ข้อมูลว่า ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา อาศัยสถานศึกษาขนาดเล็กระดับชั้นประถมเข้ามามีส่วนร่วม ในการจ่ายเงิน ซึ่งในพื้นที่อำเภอเบตง มีจำนวน 4 โรงเรียน โดยแจ้งกับทางโรงเรียนว่าจะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน ให้คุณครูส่งรายชื่อผู้ปกครองและนักเรียนไปให้พิจารณาหากผ่านเกณฑ์ ก็จะมอบทุนให้รายละ 1,000 บาท โดยที่คุณครูและผู้ปกครองไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ทำใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2,000 บาท ส่วนปริมาณของทุนที่จะมอบให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียน ทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้กำหนดเองว่าโรงเรียนใดได้รับกี่ทุน แล้วจะนำเงินมามอบให้ผู้ปกครองนักเรียน โดยที่ให้ทางโรงเรียนช่วยประสานงานติดต่อผู้ปกครองนักเรียนให้เดินทางมารับทุนที่โรงเรียน ตามวันเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนด จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เดินทางมาเป็นผู้มอบให้เอง ในพื้นที่อำเภอเบตง มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประมาณเกือบ 200 คน 

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบ พบว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา ได้ทำงบเบิกจ่ายเป็นใบเสร็จเบิกรับเงินจากศูนย์ฯ แต่เมื่อเบิกเงินมาแล้วไม่ได้จ่ายตามงบฯ ที่ขอไป และได้มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกงบประมาณ โดยได้ลงพื้นที่คุยกับชาวบ้านว่าสัญญาจะหาเงินมาสนับสนุนกลุ่มอาชีพ แล้วขอเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และให้ชาวบ้านลงรายชื่อ โดยไม่ระบุเงินจำนวนที่จะได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะเน้นในส่วนของกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและช่วยตัวเองได้แล้ว เพื่อนำไปแอบอ้างเบิกเงิน สำหรับในพื้นที่อำเภอเบตงมีรายชื่อผู้ที่สามารถรับเงินประมาณ 500 คน ซึ่งรายชื่อดังกล่าวจได้มาจากกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มบัณฑิตอาสา ครู ในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่งเอกสารไปที่ศูนย์ฯ จากนั้นก็จะคัดเลือกผู้ที่มีสิทธ์ได้รับเงิน

ทั้งน้ี ผู้มีสิทธิ์รับเงินบางรายให้ข้อมูลว่าหลังจากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา เดินทางมาพบชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเบตง พร้อมทั้งแจ้งว่า หากมีเจ้าหน้าที่มาสอบถามเกี่ยวกับเงินส่วนนี้ ให้แจ้งไปว่า ได้รับเงินมาจำนวน 2,000 บาท หากไม่ทำตามจะไม่หาทุนมาสนับสนุนในพื้นที่อีก แต่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ทำตาม และได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 9.

ข่าวจาก : ไทยรัฐออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ