[[มีตำแหน่ง ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา !!]] กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร 24 อัตรา

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร 24 อัตรา 
เปิดรับสมัครวันที่ 15 -19 มิ.ย.58

กรมการจัดหางาน งานราชการ


ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1 ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

[ads]


4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานจำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาการบัญชี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 

ไม่เสียค่าสมัครสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ทาง  http://www.doe.go.th/personnel/

 

อ่านประกาศรับสมัครงาน

 

[ads=center]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ