(สมัครออนไลน์)กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บรรจุ กทม-ภูมิภาค เปิดรับสมัคร28มิ.ย.-5ก.ค.60

 


กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 30 อัตรา บรรจุในส่วนกลาง (กทม.) และจังหวัดต่างๆ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dop.job.thai.com ภายในวันที่ 28 มิ.ย.-5 ก.ค.60

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กทม.)
เงินเดือน 18,000 บาท
– ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร)

2. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (กทม.)
เงินเดือน 18,000 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. นิติกร 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (กทม.)
เงินเดือน 18,000 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (กทม.)
เงินเดือน 18,000 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

5. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (กทม.)
เงินเดือน 18,000 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

6. นักพัฒนาสังคม 10 อัตรา
ปฏิบัติงานที่  กทม. (กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, สำนักงานเลขานุการกรม, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
เงินเดือน 18,000 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

7. นักพัฒนาสังคม 12 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ส่วนภูมิภาค (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้างบางละมุง จ.ชลบุรี, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จ.ลำปาง, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขอนแก่น, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จ.นครพนม, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุภูเก็ต, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จ.สงขลา)
เงินเดือน 18,000 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

8. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จ.ยะลา
เงินเดือน 18,000 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ