พร้อมแล้ว! “หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร” เปิดให้บริการวันนี้ !!

สืบเนื่องจากการที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 (World Book Capital 2013) ซึ่งโครงการจัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นหนึ่งใน 9 พันธกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายสำคัญที่จะสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” เพื่อเพิ่มแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ที่รวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และแหล่งภูมิปัญญา ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยครบวงจร ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กรุงเทพมหานคร เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” อย่างแท้จริง

นี่คือแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทุกแขนงวิชาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ประกอบด้วย หอจดหมายเหตุ และหอเกียรติยศ นำเสนอเรื่องราวโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่ง 7 ศาสตร์ความรู้" ตลอดจนเรื่องราวความเป็นมาของเมืองกรุงเทพมหานครทั้งหมด จะถูกรวบรวมไว้ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครแห่งนี้

ทั้งนี้ชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นโถงต้อนรับ จะจัดสรรให้มีนิทรรศการหมุนเวียน โซนสืบค้นข้อมูล ห้องสมุดสำหรับผู้พิการ ห้องฉายภาพยนตร์ และ Book Cafe' ส่วนชั้น M จะเป็นโซนห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน และโซนสืบค้นหนังสือออนไลน์ (e-Book)

ในส่วนชั้นที่ 2 ที่นอกจากจะเป็นโซนหนังสือต่างประเทศและหนังสือทั่วไปแล้ว ยังจะมีห้องเงียบ หรือพื้นที่ส่วนตัวที่จัดแยกไว้สำหรับคนที่ต้องการทำกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม

ชั้นที่ 3 เปิดโลกกว้างไปกับหนังสือหมวดประเทศเพื่อนบ้าน (อาเซียน) วรรณกรรมต่างประเทศ หนังสือหายาก จดหมายเหตุ รวมไปถึงหอเกียรติยศผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหอเกียรติยศนักประพันธ์และกวีแห่งชาติ ซึ่งจะจัดแสดงไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนทุกยุคสมัย

โดยเวลาทำการสำหรับช่วงเปิดทดสอบระบบนั้นจะเปิดเหมือนเวลาดำเนินการจริง ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น. และในวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 20.00 น. หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครจะปิดทำการในวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ