เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 20-28พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่งคนงานประจํารถขยะ 1 อัตรา  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง การทํางานซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้าง อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีประสบการณ์ในการ ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 ปี จากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท Advertisement 3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ […]

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานเทศบาล 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 9 ม.ค.57)

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ พนักงานเทศบาล 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.56 – 9 ม.ค.57 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ ระดับ 1 เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 1 อัตรา ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา ระดับ 2 นายช่างโยธา 1 อัตรา เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เจ้าพนักงานทะเบียน 1 อัตรา ระดับ 3 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา นักวิชาการคลัง 1 อัตรา นิติกร 1 อัตรา สถาปนิก […]

error: