ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

Advertisement Advertisement   ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก และที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และจะใช้คุณวุฒิ การศึกษาที่สูงกว่ามาใช้ในการสมัครไม่ได้ การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (3 – 9 ก.ย.56)

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (3 – 9 ก.ย.56)   ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ปกครอง อัตราเงินเดือน :     9,150 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     – ปวช. – ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการประสานงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ – ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน การทะเบียนและงานที่กรมการปกครองได้มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของกรมการปกครองบรรลุผลสัมฤทธิ์ – รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะและดำเนินการในเบื้องต้น […]

error: