กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ (15 ก.ค. – 6 ส.ค. 2556)

Advertisement กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ (15 ก.ค. – 6 ส.ค. 2556) Advertisement   กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสมัครงานราชการ ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 10,200-11,220 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง [highlight]ระดับการศึกษา : ปวส. และต้องมี กพ ภาค ก. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.[/highlight] รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาธุรกิจการ ค้าระหว่างประเทศ การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดำเนินการรับคำร้อง คำขอ และตรวจสอบคำร้องหรือคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล […]

error: