กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ (15 ก.ค. – 6 ส.ค. 2556)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ (15 ก.ค. – 6 ส.ค. 2556)

กรมการค้าต่างประเทศ เจ้าพนักงานการพาณิชย์

 

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสมัครงานราชการ ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์

อัตราเงินเดือน : 10,200-11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
[highlight]ระดับการศึกษา : ปวส. และต้องมี กพ ภาค ก. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.[/highlight]

รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาธุรกิจการ ค้าระหว่างประเทศ การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดำเนินการรับคำร้อง คำขอ และตรวจสอบคำร้องหรือคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า และจัดทำรายงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ สำรวจ ติดตาม ประมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า ราคาสินค้า ภาวะการผลิต การตลาด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
-ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)
-ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
-ความรู้เกี่ยวกับสินค้ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503

สมัครงานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ ทางเว็บไซต์ http://job.dft.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ” ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ (15 ก.ค. – 6 ส.ค. 2556)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 14 ส.ค.56 ทางเว็บไซต์ http://job.dft.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งวัน”

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานกรมการค้าต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์เพิ่มเติม <<<[/highlight]

[highlight]>>> เว็บไซค์คสมัครงานกรมการค้าต่างประเทศ <<<[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: