เมียนมาห้ามชายวัยเกณฑ์ทหารเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

Advertisement ทางการรัฐบาลทหารเมียนมาออกมาประกาศว่า จะระงับการยื่นขอใบอนุญาตทำงานในต่างประเทศของพลเรือชายที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเกณฑ์ทหารทั้งหมด หรือก็คือ จะไม่อนุญาตให้ชายวัยเกณฑ์ทหารเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปทำงานอีกต่อไป Advertisement ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังคำสั่งเกณฑ์ทหารที่ออกมาเมื่อเดือน ก.พ. ได้กระตุ้นให้ชายชาวเมียนหลายคนพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ และไปทำงานที่ประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย มีรายงานว่า ในช่วง 3 เดือนหลังรัฐบาลทหารประกาศเกณฑ์ทหารผู้ชายอายุ 18-35 ปี และผู้หญิงอายุ 18-27 ปี ก็มีประชากรชายมายื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานในต่างประเทศมากถึงเกือบ 100,000 คน หลายคนในเมียนมาไปทำงานใน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การระงับไม่ให้ประชาชนไปทำงานในต่างประเทศแน่นอนว่าดูจะเป็นความพยายามสกัดกั้นการหนีทหารครั้งใหญ่ Advertisement ชายวัย 32 ปีที่กำลังเตรียมเดินทางออกนอกประเทศไปญี่ปุ่น เล่าว่า เขารู้สึกเสียใจมาก “ทุกคนสูญเสียความหวังสำหรับอนาคตไปแล้ว … ไม่มีโอกาสในการทำงานในประเทศและตอนนี้พวกเขาก็ห้ามไม่ให้เราเดินทางออกนอกประเทศด้วย เราไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไรเลยเหรอ?” โก พโย วัย 28 ปี บอกว่า คำสั่งของรัฐบาลทหารทำให้เยาวชนของประเทศไม่มีโอกาสในการทำงานเลย นับตั้งแต่ทหารโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของอองซานซูจีในการรัฐประหารปี 2021 รัฐบาลทหารต้องเผชิญกับการต่อต้านจากกลุ่มต่าง ๆ จำนวนมากที่ปัจจุบันบานปลายจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบ และทำให้กองทัพเมียนมาเริ่มขาดแคลนบุคลากรทางทหารอย่างหนัก   […]

กลาโหมเผย “เกณฑ์ทหาร” ปี 67 มีใบแดงเหลือให้จับ 4 หมื่นคน

1 เมษายน 2567 วันแรกของการเกณฑ์ทหารของประเทศไทย ประจำปี 2567 พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ข้อมูลเกี่ยวกับทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในปี 2567 จำนวน ประมาณ 85,000 คน เมื่อเทียบกับยอดทหารกองเกิน ในปี 2566 จำนวน ประมาณ 93,000 คน ถือว่าปี 2567 ยอดลดลงกว่า 8,000 คน โดยยอดที่เรียกเกณฑ์ในปี 2566 มีจำนวนประมาณ 83,000 คน แต่ในปี 2567 มีจำนวนประมาณ 70,000 คน เมื่อเปรียบเทียบแล้ว จำนวนลดลงกว่า 13,000 คน สำหรับการสมัครทหารกองประจำการ ในโครงการทหารออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2564 มีจำนวนประมาณ 3,000 คน (ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นโครงการฯ) จากนั้นในปี 2565 มีจำนวนที่สมัครประมาณ […]

เงินเดือนทหารเกณฑ์ 2567 พร้อมสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

กองทัพบก กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1-12 เม.ย. 2567 เป็นต้นไปจนกว่าการตรวจเลือกฯจะแล้วเสร็จ ยกเว้นวันจักรีซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายน 2567 นั้น อย่างไรก็ดี หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า เป็นทหารเกณฑ์นั้นนอกจากจะได้รับเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือนแล้วยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายประการ สถานที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินของแต่ละภาค 1.ภาคกลาง (กองทัพภาคที่ 1) กทม. กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กองทัพภาคที่ 2) กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม […]

เปิดรายละเอียด กำหนดการ-คุณสมบัติ เกณฑ์ทหาร ปี 2567

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เผยแพร่ประกาศกองทัพบก กรณีการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2567 (ยกเว้นวันที่ 6 เมษายน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือก ชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2546 ซึ่งมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ตรวจเลือกทหารกองเกิน ชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2538 ถึง 2545 ซึ่งมีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือผลการตรวจเลือกยังไม่เสร็จสิ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ นิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่อยู่ระหว่างการศึกษา จะได้รับการผ่อนผันตามกฎกระทรวง บุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) จากเจ้าหน้าที่สัสดี ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าอำเภอซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนและไปเข้ารับการตรวจเลือก ตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ในหมายเรียกฯ […]

สภากลาโหม เคาะเพิ่มอีก 3 กลุ่ม ‘โรคที่เกณฑ์ทหารไม่ได้’ มีกี่โรค

ที่ประชุมสภากลาโหม รับทราบรายงานตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ การเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ เป็นกรรมการ นอกจากนั้น ยังเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ออกตามความ ร่าง พ.ร.บ.การรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม 3 กลุ่ม “โรคที่เกณฑ์ทหารไม่ได้” จากเดิม 12 เป็น 15 พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการต่อต้านการก่อการร้ายสากล จะเป็นกลไกในการแก้ไขสถานการณ์การก่อการร้ายสากลในปัจจุบัน ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ให้กลับไปสู่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่จะเป็นกลไกหลัก ในการแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนคณะกรรมการชุดที่ 2 คือ คณะกรรมการพิจารณาปัญหาเขตแดนของประเทศไทย ซึ่งมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน มีผู้แทนเหล่าทัพเป็นกรรมการ เรื่องนี้ถือว่ามีความจำเป็น เพราะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาปัญหาที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดน หรือปัญหาเขตแดนในเชิงยุทธศาสตร์ หรือระดับนโยบายอำนาจที่กระทบต่อนโยบายต่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมสภากลาโหม […]

“สุทิน” เผย “นโยบายเกณฑ์ทหาร” ต้องรอถกพรรคร่วมหลังฟอร์มครม.เสร็จ

29 สิงหาคม ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทำเนียบรัฐบาล นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางนโยบายการเกณฑ์ทหาร หากได้เป็น รมว.กลาโหมแล้ว จะมีการปรับให้เป็นระบบสมัครใจหรือไม่ ว่า ยังไม่ได้คุยกัน เมื่อจัดคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นคงจะต้องมาพูดคุยเรื่องนโยบายของรัฐบาลอีกครั้ง วันนี้เป็นเพียงนโยบายของแต่ละพรรค แต่เมื่อเป็นนโยบายของรัฐบาลต้องมาคุยกัน เมื่อถามว่า ในส่วนของกองทัพ จะต้องปรับนโยบายเกณฑ์ทหาร ให้สอดคล้องกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นด้วยหรือไม่ หรือดูความพร้อมของกองทัพเป็นหลัก นายสุทินกล่าวว่า พอเป็นนโยบายของรัฐบาล เราก็ต้องฟังทุกพรรค ต้องดูองค์ประกอบว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้ และถ้าไม่ได้จะช่วยเติมอย่างไร ฝ่ายการเมืองจะไปช่วยฝ่ายราชการอย่างไร เราอยากให้ทำตามนโยบายอย่างที่เคยหาเสียงไว้ ฉะนั้นต้องช่วยกัน ประสานทุกกระทรวง เมื่อถามถึงนโยบายปฏิรูปกองทัพของพรรค พท. ที่มีการลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล ต้องมาคุยกันอีกทีใช่หรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า ใช่ ต้องพูดคุยกันอีกที แต่พรรคแกนนำก็ต้องยึดนโยบายหลักมากกว่าหน่อย เมื่อถามว่า ถ้าต้องคุมกระทรวงกลาโหมจริง กังวลหรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า ไม่หนักใจทุกระทรวง สำหรับตนไม่ใช่งานหิน ตอนที่ตนเป็นนักการเมือง ตนก็นั่งคิด เชื่อว่าทำได้ 1.ตนมีความตั้งใจดี 2.เราเรียนรู้ 3.ให้เกียรติทุกคน เมื่อถามว่า […]

ทภ.3 ขอโทษ “แม่-ผู้ป่วยติดเตียง” ที่มารายงานตัวเกณฑ์ทหาร ตำหนิทหารที่เกี่ยวข้อง

9 เมษายน ที่กองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ รองโฆษก กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจงกรณีแม่ นายธนกฤต วุฒิโรธง นักแสดงที่ประสบอุบัติเหตุรถชนเป็นผู้ป่วยติดเตียง มายังหน่วยคัดทหารกองเกิน เพื่อทำการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงจริง มาที่หน่วยตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา ว่า สัสดี อ.เมืองลำพูน ได้อธิบายให้ผู้ปกครองทราบถึงข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ ว่าถ้าทางคณะกรรมการฯ จะออกเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) เป็นคนจำพวกที่ 3 (คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้เพราะป่วย ซึ่งจะบำบัดให้หายไม่ได้ภายในกำหนด 30 วัน) พ.อ.รุ่งคุณกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ได้อำนวยความสะดวกตามที่ได้ประสานไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ผลการตรวจเลือกฯ กรรมการแพทย์ตรวจร่างกายพบว่า ผู้ป่วยมีอาการกะโหลกศีรษะยุบ คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ลงความเห็นว่าเป็นคนจำพวกที่ 2 (คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ 1 แต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพ) มอบเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) ให้ผู้ปกครองรับไป รวมใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น ประมาณ 10 นาที […]

สัสดียืนยันยังไงก็ต้องมารายงานตัว ปีต่อไปไม่ต้องมา หลังมีข่าวแม่พาลูกป่วยติดเตียงมาเกณฑ์ทหาร

กลายเป็นเรื่องราวดราม่าที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ เมื่อ คุณแม่ของ “น้องอ็อฟ ธนกฤต” อดีตนักแสดงหนุ่ม พาลูกชายป่วยติดเตียง เดินทางมาหน่วยรับเลือกทหารกองเกิน หลังสัสดีอำเภอยืนยันต้องพามาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจร่างกาย สร้างความหดหู่ให้กับผู้ที่พบเห็น จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 เม.ย. 2566 น.ส.ดวงกมล วุฒิโรธง อายุ 49 ปี แม่ของนายธนกฤต วุฒิโรธง อายุ 21 ปี นักแสดงหนุ่มในภาพยนตร์เรื่อง 16 ห้าว 19 เดือด ซึ่งถูกสาวเมาสุราขับรถชนจนต้องรักษาตัวในสภาพหมดสติคล้ายกับเป็นเจ้าชายนิทรามาเกือบปี หลังทราบว่าเช้าวันนี้ต้องนำลูกชายในสภาพไม่รู้สึกตัวขึ้นรถ 1669 ไปยังหน่วยรับเลือกทหารกองเกิน เพื่อเป็นทหารกองประจำการอำเภอเมือง จ.ลำพูน สร้างความหดหู่ให้กับผู้ที่เข้ามาคัดเลือกและชมการคัดเลือกจำนวนมาก แม่นักแสดงหนุ่ม เผยว่า ลูกชายเป็นนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง 16 ห้าว 19 เดือด เมื่อเกือบปีที่ผ่านมาลูกชายกลับมาบ้านและกำลังขี่จักรยานยนต์ไปโปรโมตหนังร่วมกับเพื่อนๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาถูกสาวเมาสุราขับเก๋งมาชนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกชายจนเจ็บสาหัส นอนรักษาอยู่ไอซียูหลายเดือน ต้องมารักษาตัวต่อที่บ้านซึ่งสร้างเป็นห้องปลอดเชื้อในสภาพเหมือนคนไม่รับรู้อะไร ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ปัจจุบันหมดเงินค่ารักษาไปกว่า 3 […]

หนุ่มเป็นลม “จับได้ใบแดง” เหตุเพิ่งสอบราชการได้ กำลังรอบรรจุ แผนพังหมด

สืบเนื่องจากผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อ cherryzz5 ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปี 2566 ประจำอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ปรากฏว่าได้มีชายรายหนึ่งเป็นลมหลังจับได้ใบแดง (ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยประคอง โดยเธอระบุว่า “#ใบแดง ก็คนไม่อยากเป็นทหาร ทหารเกณฑ์66 อ.บึงโขงหลง ยกเลิกเกณฑ์ทหาร” ภายหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้ไม่ถึง 1 วัน ได้มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 8 แสนครั้งและวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ทั้งนี้ได้มีติ๊กต็อกชื่อ Pollawattt เข้ามาตอบกลับ โดยอ้างว่าเป็นบุคคลในคลิป เผยว่า “ผมคือคนในคลิปครับ สาเหตุที่ผมเป็นลมคือ ผมต้องไปทำสัญญาพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขครับ และการสอบทุกอย่างต้องยกเลิกทั้งหมดเลยครับ” ก่อนที่เจ้าตัวจะได้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวในติ๊กต็อกของตัวเองด้วยว่า “เข่าทรุด ร้องไห้ เป็นลม งานที่ได้ เรื่องการสอบที่จะไป = ยกเลิกหมดเลย” โดยมีคนแนะนำให้ไปสอบก่อนแล้วค่อนลามารับราชการทหาร เจ้าตัวบอกว่า “สอบมาแล้วครับ รอทำสัญญาจ้าง แต่ที่ทำงานเขาบอกว่าต้องมีเอกสารทหารเกณฑ์ครับ ถึงจะทำได้ ไม่งั้นต้องให้คนที่สำรองที่ 1 หรือ 2”   […]

ผลวิจัยชี้ คนกรุงเทพฯ ต้องการเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร เหตุหมดยุค-กองทัพใหญ่เกินจำเป็น

29 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต ผลแพร่ผลการศึกษาจากการเก็บข้อมูลคนกรุงเทพฯ (อายุ 18 ปีขึ้นไป มี 4.48 ล้านคน ประชากรกรุงเทพฯ 5.52 ล้านคน) เก็บแบบสอบถามจำนวน 1,200 คน โดยมีข้อคำถามว่า “ท่านคิดว่า ต้องมี หรือต้องยกเลิก การบังคับเกณฑ์ทหาร โดยใช้การสมัครใจเป็นพลทหารอาชีพแทน” ผลการวิจัยพบว่า ​1.คนกรุงเทพฯเห็นว่า ต้องยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร จำนวน 798 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 คนกรุงเทพฯเห็นว่า ยังต้องมีบังคับเกณฑ์ทหาร 188 คน คิดเป็นร้อยละ 15.67 ส่วนไม่แสดงความเห็น 214 คน คิดเป็นร้อยละ 17.83 2.ทัศนคติคนกรุงเทพฯ มีทิศทางไปทางเดียวกับทัศนคติคน Gen Z ทั้งประเทศ ที่ส่วนใหญ่เห็นว่า ต้องยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร ร้อยละ 84.7 […]

1 2 6
error: