สภากลาโหม เคาะเพิ่มอีก 3 กลุ่ม ‘โรคที่เกณฑ์ทหารไม่ได้’ มีกี่โรค

ที่ประชุมสภากลาโหม รับทราบรายงานตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ การเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ เป็นกรรมการ นอกจากนั้น ยังเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ออกตามความ ร่าง พ.ร.บ.การรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม 3 กลุ่ม “โรคที่เกณฑ์ทหารไม่ได้” จากเดิม 12 เป็น 15

พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการต่อต้านการก่อการร้ายสากล จะเป็นกลไกในการแก้ไขสถานการณ์การก่อการร้ายสากลในปัจจุบัน ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ให้กลับไปสู่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่จะเป็นกลไกหลัก ในการแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

ส่วนคณะกรรมการชุดที่ 2 คือ คณะกรรมการพิจารณาปัญหาเขตแดนของประเทศไทย ซึ่งมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน มีผู้แทนเหล่าทัพเป็นกรรมการ เรื่องนี้ถือว่ามีความจำเป็น เพราะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาปัญหาที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดน หรือปัญหาเขตแดนในเชิงยุทธศาสตร์ หรือระดับนโยบายอำนาจที่กระทบต่อนโยบายต่างประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมสภากลาโหม ยังเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ออกตามความ ร่าง พ.ร.บ.การรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม 3 กลุ่มโรค จากเดิม 12 เป็น 15 กลุ่มโรค คือ โรคตุ่มน้ำพอง, โรคลำไส้พองแต่กำเนิด และ โรคเอนไซม์เม็ดเลือดแดงผิดปกติ (G6PD) ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของทหารกองเกิน ที่จะเข้าเป็นทหารกองประจำการ

“โรคที่เกณฑ์ทหารไม่ได้”

 • โรคหรือความผิดปกติของตา,
 • โรคหรือความผิดปกติของหู
 • โรคของหัวใจและหลอดเลือด,
 • โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด,
 • โรคของระบบหายใจ,
 • โรคของระบบปัสสาวะ,
 • โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และ กล้ามเนื้อ
 • โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึม,
 • โรคทางประสาทวิทยา,
 • โรคติดเชื้อ
 • โรคทางจิตเวช,
 • โรคอื่นๆ เช่น กะเทย, มะเร็ง, ตับอักเสบเรื้อรัง, ตับแข็ง, คนเผือก, โรคลูปัสอิธิมาโตซัส, กายแข็ง, รูปวิปริตต่างๆ

เพิ่ม 3 กลุ่มโรคที่เกณฑ์ทหารไม่ได้

 • โรคตุ่มน้ำพอง
 • โรคลำไส้พองแต่กำเนิด
 • โรคเอนไซม์เม็ดเลือดแดงผิดปกติ (G6PD)

 

ข่าวจาก : คม ชัด ลึก

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: