อุทยานแห่งชาติขุนขาน รับสมัครนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ป.ตรี

Advertisement Advertisement   อุทยานแห่งชาติขุนขาน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน มีประกันสังคม มีที่พักให้ Advertisement – ได้รับวุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาทาง สารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ – สามารถใช้งานโปรแกรม Arc- GIS ได้เป็นอย่างดี – ขับรถยนต์ได้ รับสมัครบัดนี้-23ธ.ค.65 ส่งเอกสารที่ : ที่ทำการอุทยานฯ หรือ E-mail: [email protected] สอบถามเพิ่มเติม 052 -000410 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อุทยานแห่งชาติขุนขาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20ก.ย.65

  อุทยานแห่งชาติขุนขาน รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติขุนขาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ (ค่าตอบแทน) 2. พนักงานจ้างเหมา (TOR) 3. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ – เพศชาย เพศหญิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ – มีสัญชาติไทย – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวัน สุดท้ายของการรับสมัคร – มีวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด บัดนี้- 20 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน หรือส่ง เอกสารทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเลคทรอนิก (E-mail: [email protected]) ทั้งนี้เอกสารทั้งหมด จะต้องถึงอุทยานแห่งชาติขุนขานภายในวันที่ 20 กันยายน […]

อุทยานแห่งชาติขุนขาน รับสมัครนักวิชาการป่าไม้ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22มี.ค.65

  อุทยานแห่งชาติขุนขาน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 14-22 มีนาคม 2565 อุทยานแห่งชาติขุนขาน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร นักวิชาการป่าไม้ 1 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ – อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท – ระยะเวลาจ้างงาน : 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2565 คุณสมบัติ : – จบปริญญาตรี สาขา วนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ กพ.รับรองในสาขาวิชาการป่าไม้ – หากมีความรู้ด้านการจัดการอุทยาน และ GIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทยานแห่งชาติขุนขาน (มีที่พักให้) รับสมัคร : วันที่ 14-22 มีนาคม 2565 – สัมภาษณ์ : […]

error: