อุทยานแห่งชาติขุนขาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20ก.ย.65

 

อุทยานแห่งชาติขุนขาน รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติขุนขาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ (ค่าตอบแทน)
2. พนักงานจ้างเหมา (TOR)
3. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
– เพศชาย เพศหญิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวัน สุดท้ายของการรับสมัคร
– มีวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด บัดนี้- 20 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน หรือส่ง เอกสารทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเลคทรอนิก (E-mail: [email protected]) ทั้งนี้เอกสารทั้งหมด จะต้องถึงอุทยานแห่งชาติขุนขานภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0 5200 0410 หรือทาง Facebook : อุทยานแห่งชาติขุนขาน จังหวัดเชียงใหม่ และ ทาง E-mail : [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: