ตัดวงจร ‘แก๊งคอลเซ็นเตอร์’ พนันออนไลน์ ลากสายเน็ตมุดดิน-ข้ามแดน

Advertisement 2 เม.ย. 2567 ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ศูนย์ AOC กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ปราบปรามการกระทำความผิดออนไลน์เชิงรุก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ให้ตั้งชุดสายตรวจออนไลน์ เพื่อติดตามและตรวจสอบเว็บไซต์ผิดกฎหมาย Advertisement จากการสืบสวนพบเว็บไซต์กระทำความผิดทางออนไลน์ ที่มีการใช้บริการอินเตอร์เน็ต อยู่ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ล่าสุด วานนี้ (1 เม.ย .2567) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สนธิกำลังตำรวจภูธร จ.สระแก้ว, กสทช. และ กองกำลังบูรพา นำหมายค้นจากศาลอาญมีนบุรี และศาลจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1. อาคารไม่มีเลขที่ ในพื้นที่ หมู่ 7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2.บริษัทให้บริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. โดยจุดแรก เป็นอาคาร สำนักงานขายคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ ลักษณะเป็นอาคารร้าง […]

กสทช. ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ การเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า มีผล 21ก.ย.นี้

20 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม ลงนามโดยศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบการชำระค่าบริการ รวมทั้งได้รับความสะดวกและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ โดยให้เป็นแนวปฏิบัติทั่วไป ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างความยืดหยุ่นในการนำเสนอบริการสำหรับผู้ให้บริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการหรือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ สำหรับประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566 เป็นต้นไป) ข้อ 2 บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน ข้อ 3 ในประกาศนี้ “ค่าบริการล่วงหน้า “ หมายความว่า ค่าบริการที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการก่อนการใช้บริการ หรือมีวันครบกำหนดชำระค่าบริการก่อนวันสิ้นสุดรอบการใช้บริการ “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมปลายทางของผู้ให้บริการ แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งนำบริการโทรคมนาคมที่ได้รับในฐานะผู้ใช้บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง ข้อ 4 การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลักกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ (ข้อ 5) กำหนดให้การเรียกเก็บค่าบริกรล่วงหน้าต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อน […]

จับตาปลดล็อก “ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต” 15 พ.ย. นี้

ลุ้น กทม.คลายล็อก “ร้านเกม-ร้านเน็ต” 1 หลังเด็กฉีดวัคซีนใกล้ครบ 2 เข็ม เตรียมหารือความพร้อมในการเปิดให้บริการ 15 พ.ย. นี้ พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31/2564 ได้มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) โดยมีสถานสถานที่ซึ่งยังคงให้ปิดดำเนินการ ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกม สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา และสนามม้า นั้น ในส่วนของ ร้านเกม และ ร้านอินเทอร์เน็ต ทั้งที่เปิดเป็นร้านเฉพาะ หรือเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นกิจการที่มีลักษณะกิจกรรม ที่ทำให้มีการรวมตัวกันของผู้ใช้บริการกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น ซึ่งหากมีอาการเจ็บป่วยมักมีอาการไม่รุนแรง แต่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ ประกอบกับลักษณะของร้านที่มีลักษณะเป็นห้องปรับอากาศ มีการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นร่วมกัน จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคล […]

error: