อบต.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-2 จำนวน 4 ตำแหน่ง (16 ก.ย. – 4 ต.ค.56)

Advertisement อบต.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-2 จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. – 4 ต.ค.56 Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่งที่เปิดรับ ระดับ 1 Advertisement เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน  1  อัตรา เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  จำนวน  1  อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา ระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  1  อัตรา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 5306 2053   อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้ <<

อบต.แม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 (16 ก.ย.-4 ต.ค.56)

อบต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.-4 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่งที่เปิดรับ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบถามรายละเอียดโทร 053 064037 8 […]

อบต.นาปู้ป้อม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 (16 ก.ย.-4 ต.ค.56)

อบต.นาปู้ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 จำนวน 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.-4 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ตำแหน่งที่เปิดสอบ ระดับ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา นายช่างโยธา 1 อัตรา ระดับ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา บุคลากร 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา นักวิชาการคลัง 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน สอบถามรายละเอียดโทร 053-615995 ค่าสมัครสอบ […]

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (16 ก.ย.-4 ต.ค.56)

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.-4 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา นายช่างโยธา 1 อัตรา ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ […]

อบต.เมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-2 จำนวน 5 อัตรา (16 ก.ย.- 4ต.ค.56)

อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-2 จำนวน 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง – ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ   1  อัตรา ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน  4  ตำแหน่ง – เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1  อัตรา – นายช่างโยธา  1  อัตรา – เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   1   อัตรา – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  […]

error: