อบต.นาปู้ป้อม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 (16 ก.ย.-4 ต.ค.56)

อบต.นาปู้ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล
ระดับ 1-3 จำนวน 8 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.-4 ต.ค.56

งานราชการ อบต.นาปู้ป้อม

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
ระดับ 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

ระดับ 2
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
นายช่างโยธา 1 อัตรา

ระดับ 3
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
บุคลากร 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิชาการคลัง 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

สอบถามรายละเอียดโทร 053-615995

ค่าสมัครสอบ 300 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www.maehongsonlocal.go.th

 

ผู้ที่สอบแข่งขันได้ จะต้องดำรงตำแหน่งในเทศบาลตำบลกกโก อย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้ ยกเว้นลาออกจากราชการ

 

ดูคุณวุฒิที่ใช้สมัครในแต่ละตำแหน่ง / เอกสารประกอบการรับสมัครที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: