กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี12-16มี.ค.61

Advertisement   Advertisement   กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. วิศวกรโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปฏิบัติงานที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง – ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. นายช่างโยธา 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ได้รับ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ปฏิบัติงานที่ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง แขวงทางชนบทแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา หมวดบำรุงทางหลวงชนบทงาว แขวงทางหลวงชนบทลำปาง 1 อัตรา หมวดบำรุงทางหลวงชนบทลี้ แขวงทางหลวงชนบทลำพูน 2 อัตรา 3. […]

สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 12-18มี.ค.61

    สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 12-18 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก ปฏิบัติงานกทม.-ภูมิภาค บัดนี้-15ก.พ.61

    กรมการท่องเที่ยว รับสมัครอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 11 จังหวัด 19 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  1. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงราย 3 อัตรา 2. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงใหม่ 2 อัตรา 3. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต 1 อัตรา 4. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี 1 อัตรา 5. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสงขลา 1 อัตรา 6. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา 7. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา 8. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพ 6 อัตรา 9. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดพังงา 1 อัตรา 10. […]

(สมัครทางอีเมล์)อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-13ก.พ.61

  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริหารบุคคล 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) – สำเร็จการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา – มีประสบการณ์ในสายงานทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ปี (อ่านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-13 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

ม.แม่โจ้ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-2,9,16ก.พ.61

    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร 5 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังกล่าว  ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3550  บัดนี้-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ 2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,950 บาท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารและธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัดนี้-2 กุมภาพันธ์ […]

รพ.นครพิงค์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-31ม.ค.61

    โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ภายในวันที่ 17-31 ม.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-999200 ต่อ 6403, 3314 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(43อัตรา)อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก1-28ก.พ.61

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 43 อัตรา ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา 1. ผู้ชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 12 อัตรา 4. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา 5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา 6. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา 1. พนักงานขับเรือยนต์หรือนายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา […]

คณะเภสัชศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-26ม.ค.61

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยบริการวิชาการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท ลักษณะงาน 1. รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการทีได้รับมอบหมายให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ 1.1 การประสานงานดำเนินการจัดประชุมวิชาการ 1.2 การประสานงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmacy Education) 1.3 การประสานงานและจัดกิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ 2. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2. มีความรู้ความสามารถใช้ Microsoft office 3. อายุไม่เกิน 35 ปี 4. มีทักษะภาษาอังกฤษดี 5. หากมีความรู้ความสามารถ […]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา18-24ม.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ที่ตั้ง อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ชั้น 3 ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 18-24 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครนักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30พ.ย.60

    มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครนักวิชาการเกษตร ประจำงานสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี เกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว สามารถปฏิบัติงานประจำดอยได้ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบุคคล สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง หรือส่งจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวมายังแผนกบุคคล มูลนิธิโครงการหลวง เลขที่ 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 บัดนี้-30พ.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3 11
error: