(สมัครออนไลน์)มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา12-20พ.ค.61

Advertisement   Advertisement   มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  2. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และระบบ Internet ได้เป็นอย่างดี  3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง  อดทน และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบ  4. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี  5. มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี (แสดงหลักฐาน)  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.npu.ac.th/job ภายในวันที่ 12-20 พ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)ม.นครพนม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปวส./ป.ตรี6-15พ.ย.60

  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. อาจารย์ 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  – มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา  – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน รวมทั้งสามารถทุ่มเท และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานได้  – ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านการสอนในระดับอาชีวศึกษา อย่างน้อย 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  – มีความรู้ความสามารถด้านงานการเงินและบัญชี  – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี – มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี  – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง กระตือรือล้น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต […]

(85อัตราสมัครออนไลน์)ม.นครพนม รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-30ส.ค.,31ส.ค.60

  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการทั่วไปและประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก) 55 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก) และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (ปริญญาเอก ปริญญาโท) และประเภททั่วไป (ปริญญาตรี) 33 อัตรา 1. พนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการทั่วไปและประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก) 55 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เปิดรับสมัครบัดนี้-31 ส.ค.60 ทางเว็บไซต์ http://job.npu.ac.th/job (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ 21 หน้า)  2. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (ปริญญาเอก ปริญญาโท) และประเภททั่วไป (ปริญญาตรี) 30 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้-30 ส.ค.60 ทางเว็บไซต์ http://job.npu.ac.th/job (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ 14 หน้า)  ***ก่อนท่านจะสมัครงานตำแหน่งใดๆ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครของตำแหน่งงานนั้นๆ จากประกาศรับสมัครก่อนว่าคุณสมบัติของท่านตรงกับในประกาศหรือไม่ อย่าเพิ่งดำเนินการชำระเงินค่าสมัครจนกว่าได้ตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าท่านมีคุณสมบติตรงกับในประกาศ หากไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะสมัครงานตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ โปรดโทรศัพท์มาสอบถามกับทางงานการเจ้าหน้าที่ก่อนที่หมายเลข 0-4253-2477-8 ต่อ 206, 207

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.8-16ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 13 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.สาขาวิชาการบัญชี ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม (กลุ่มงานปกครอง) ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 3 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม โทร. 0-4251-3360 ภายในวันที่ 8-16 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บรรจุ กทม-ภูมิภาค เปิดรับสมัคร28มิ.ย.-5ก.ค.60

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 30 อัตรา บรรจุในส่วนกลาง (กทม.) และจังหวัดต่างๆ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dop.job.thai.com ภายในวันที่ 28 มิ.ย.-5 ก.ค.60 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กทม.) เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร) 2. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (กทม.) เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. นิติกร 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (กทม.) เงินเดือน 18,000 […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-23พ.ค.60

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงที่ 16 (กาฬสินธุ์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบท 1 อัตรา และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวานรนิวาส 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 16 (กาฬสินธุ์) เลขที่ 97/2 ถ.อภัย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 8-23 พ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-4381-5173 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.8-16พ.ค.60

  กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นายช่างไฟฟ้า (เขต 3) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ สวพ.3 (ขอนแก่น) – ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2. เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 3) 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่ ศวพ.นครพนม, ศวพ.ชัยภูมิ – ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 8-16 พ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.26เม.ย.-3พ.ค.60

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม เลขที่ 3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม ภายในวันที่ 26 เม.ย.-3 พ.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4251-1087, 0-4251-1561  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)ม.นครพนม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-30เม.ย.60

    มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ทุกสาขาวิชา – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี – สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี  – หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น การจัดหา การจัดซื้อ/จัดจ้าง การเก็บรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์ การเบิกจ่าย การร่างและตรวจสัญญาซื้อ หรือสามารถทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : e-GP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ job.npu.ac.th/job ภายในวันที่ 17-30 เม.ย.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

(50อัตราสมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี3-17มี.ค.60

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน 1. บุคลากร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. พนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรมและหน่วยงานในส่วนกลาง – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. วิศวกรโยธา 3 อัตรา เงินเดือน […]

1 2 3
error: