โรงเรียนเบญจมาศศึกษา จ.กำแพงเพชร รับสมัครครูเอกคณิตและปฐมวัย บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement   Advertisement   โรงเรียนเบญจมาศศึกษา จ.กำแพงเพชร รับสมัคร ครูผู้สอน 2 อัตรา เอกคณิตศาสตร์และประถมวัย เงินเดือน 8,000-9,000 บ. Advertisement คุณสมบัติ : มีใบประกอบวิชาชีพ (ถ้าอยู่ในการดำเนินการ จากคุรุสภา สามารถปริ้นสำเนาจาก คุรุสภา นำมาแนบได้) รับผิดชอบในการทำงาน รักเด็ก สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0985526195 (เบอร์ ผอ.โรงเรียน)

รพ.กำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วุฒิ ป.ตรี 6-10ส.ค.61

    โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กำหนด ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวันที่ 6-10 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา1-26ธ.ค.60

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานคลังและพัสดุ กองกลาง สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 7 (จัังหวัดกาฬสินธุ์) สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 9 (จังหวัดอุตรดิตถ์) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร ทางการตลาด ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-25 ธ.ค.60  […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 8-16ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 12 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวันที่ 8-16 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา ไม่ต้องผ่านภาค ก 18-24ก.ค.60

  กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – ได้รับวุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ – ได้รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม – สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได – มีความรู้และความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ภายในวันที่ 18-24 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000-16,500 บัดนี้-2มิ.ย.60

  จังหวัดกำแพงเพช รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลบึงสามัคคี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ผู้สนใจสมัคร ขอและยืนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวันที่ 25 พ.ค.-2 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(11อัตรา)เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ 16-24ก.พ.60

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ในตำแหน่งคนงานทั่วไป, คนงานสวน, คนงานโยธา, คนงานประจำรถขยะ, และคนงานกวาดถนน 11 อัตรา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายในวันที่ 16-24 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สอน. รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.6-17ก.พ.60

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนะระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ชั้น 2 เลขที่ 200 หมู่ที่ 9 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ภายในวันที่ 6-17 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

(สมัครออนไลน์)กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.1-15ก.พ.60

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเจาะน้ำบาดาล 18 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช. บรรจุในจังหวัดต่างๆ เปิดรับสมัคร 1-15 ก.พ. 60 ทางเว็บไซต์ http://www.dgr.go.th หรือ https://dgr.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วน)     

(กทม.-ภูมิภาค)สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ30ม.ค.-10ก.พ.60

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี ปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค เปิดรับสมัคร 30 ม.ค.-10 ก.พ.60  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วนเท่านั้น)             

1 2
error: