(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครทางไปรษณีย์ได้ บัดนี้-19ม.ค.61

Advertisement   Advertisement   องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงาน เปิดรับสมัครบัดนี้-19 ม.ค.61 (สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์) 1. วิศวกรระดับ 3 (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 1 อัตรา – คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา – คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางเศรษฐศาสตร์ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ตำแหน่งที่ 1-2) 3. หัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา – อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร – วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานมาตรฐานประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ […]

องค์การสุรา รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน บัดนี้-30พ.ย.60

  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน  สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-30พ.ย.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3854-1004-5 ต่อ 1008-9 (โปรดคลิกอ่านเอกสารให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัคร) 1. นักวิทยาศาสตร์ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ – มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ – มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานได้แก่ ISO14001 ISO/IEC17025 GMP/HACCP ฯลฯ – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office – มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีใบผ่านการสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ และผู้ควบคุมกากอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ  2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ – […]

องค์การสุรา รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-8ก.ย.60

  องค์การสุรา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค  คุณสมบัติเฉพาะ – อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง – มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน และมีประสบการณ์เคยผ่านงานด้านวิศวกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เปิดรับสมัครบัดนี้-8 ก.ย.60 (สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)องค์การสุรา รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-31ส.ค.60

  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางบัญชี ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง ชื่อตำแหน่งงานที่สมัคร) ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองถึงแผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 เปิดรับสมัคร 11-31 ส.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสุรา รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.60

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การฯ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร 16-31 ม.ค.60 รายละเอียดโดยย่อดังนี้ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสุรา รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.60

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การฯ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร 16-31 ม.ค.60 รายละเอียดโดยย่อดังนี้ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร        

(12อัตรา) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานวุฒิ ป.ตรี/ปวส. รับสมัคร15-29ก.ค.59

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานขององค์การสุราฯ ปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี จำนวนทั้งหมด 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 15-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้   คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสาร 1 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสาร 2 

1 2 3
error: