(งานรัฐวิสาหกิจ)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง 76อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้-31ธ.ค.61

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 76 อัตรา ประเภทพนักงาน 1. เลขานุการ 5 อัตรา 1.1 เลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา : ป.โททุกสาขา 1.2. เลขานุการ 3 จำนวน 4 อัตรา : ป.ตรีทุกสาขา 2. ผู้ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 1 อัตรา : ป.ตรี ทางบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร บัญชี รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น แต่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน 3. พนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 2 อัตรา :ป.ตรีทุกสาขา 4. นิติกร 3 จำนวน 2 […]

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. 9เม.ย.-1พ.ค.61

    สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ (สาขาสนามชัยเขต) ระหว่างวันที่ 9 เม.ย.- 1 พ.ค. 61 ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม 038-817817 ต่อ 63      

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-4,12เม.ย.61

    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป  เปิดรับสมัคร 12 มี.ค.-12 เม.ย.61 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  2. หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป + มีประสบการณ์ เปิดรับสมัคร 14 มี.ค.-4 เม.ย.61 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  3. หัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป + มีประสบการณ์ 4. หัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ระดับ 8 จำนวน 1 […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสุรา รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-28ก.พ.,2มี.ค.61

    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงาน  1. วิศวกร ระดับ 3 (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-28ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  3. หัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี + มีประสบการณ์ + มีใบอนุญาต 4. หัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี + ประสบการณ์ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-28ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  […]

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี12ม.ค.-9ก.พ.61

    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับ 3 1. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สามารถใช้เครื่อง HPLC หรือเครื่อง GC จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานด้าน QA/QC มาแล้วอย่างน้อย 1-2 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มาแล้วอย่างน้อย 1-2 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ขององค์การสุรา www.liquor.or.th สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 12 ม.ค.-9 ก.พ.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3854 1004-5 ต่อ […]

1 2 3
error: