สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครIT และนวก.คอมฯ 13-31มี.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์และสถิติ, วิศวกรรมศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ Advertisement 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.0-4322-2818-9 ต่อ 200 ภายในวันที่ 13-31 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (24- 28 ก.พ 57)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24- 28 ก.พ 57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท (สคร.8 จังหวัดนครสวรรค์) อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้ – ทางระบาดวิทยา – ทางวิทยาการระบาด – ทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด – วิทยาการระบาดทางการแพทย์ 2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทางการพยาบาลอนามัยชุมชน 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา 4. สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม […]

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (16 – 27 ธ.ค.56)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี 2.ชื่อตำแหน่ง : นักกีฏวิทยา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยา ปฏิบัติงานที่ ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ […]

error: