สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (16 – 27 ธ.ค.56)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 ธ.ค.56

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี

1.ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี

2.ชื่อตำแหน่ง : นักกีฏวิทยา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยา
ปฏิบัติงานที่ ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.3 จ.ประจวบคีรีขันธ์

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยี-สารสนเทศ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี ถ.เพชรเกษม ซ.1 อ.เมือง จ.ราชบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: