สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ปวส. บัดนี้-30เม.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสํานักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน(ช่างเครื่องมือกล) 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เทคนิคการผลิต ทางเครื่องมือกล ทางเทคนิคการผลิต ทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทางแม่พิมพ์พลาสติก ทางแม่พิมพ์โลหะ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการผลิตช่างเครื่องมือกลเป็นอย่างดี 2. ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน(อาหารและโภชนาการ) 2 อัตรา Advertisement ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการเป็นอย่างดี 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เม.ย. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ส่งเงินสมทบประกันสังคม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพกรเปิดให้ผู้มีรายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทางเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 และทางออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึง 9 เมษายน 2567 นั้น ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน สามารถนำเงินสมทบมาคำนวณลดหย่อนภาษีได้ รายละเอียดมีดังนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 5,184 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 3,600 บาท โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ […]

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปวท. 15ก.พ.-7มี.ค.67

  ประกาศสำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในทุกสาขาวิชา – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. อัตราค่าตอบแทน: 10,840 -11,930 และ 11,500-12,650 บาท 2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 5 อัตรา – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในทุกสาขาวิชา – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป […]

โฆษกประกันสังคมเผย สิทธิทำฟันไม่ด้อย ชี้จำกัดวงเงิน เพราะรอคิวนาน

โฆษก สปส.ยันทำฟันประกันสังคมไม่ด้อยกว่าสิทธิกองทุนสุขภาพอื่น หลังกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ระบุว่า ผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมใช้สิทธิเบิกค่ารักษาทันตกรรมที่จำเป็นได้น้อยกว่าประชาชนทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท)   6 ก.พ.67 นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า ปัจจุบันสิทธิทันตกรรมของสำนักงานประกันสังคมเป็นสิทธิเดียวในสามกองทุนสุขภาพที่สามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาล หรือคลินิกเอกชน ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ สามารถรับบริการได้ทันที ไม่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า ไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับค่าบริการกรณีทันตกรรมจากเดิม 600 บาท เป็น 900 บาท โดยสำรวจราคาจากสถานพยาบาลที่ให้บริการทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน และอัตราการใช้บริการเฉลี่ยต่อปีของผู้ประกันตน   นางนิยดากล่าวว่า อีกทั้งสำนักงานประกันสังคมยังให้สิทธิผู้ประกันตนที่ต้องเข้ารับบริการด้านสุขภาพช่องปากที่จำเป็น หรือประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับช่องปาก ซึ่งถือเป็นการรักษาพยาบาลอย่างหนึ่ง ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสำนักงานประกันสังคมได้มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง   โฆษก สปส.กล่าวต่อว่า ในปี 2549 สำนักงานประกันสังคมเคยปรับระบบให้ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการทันตกรรม ในสถานพยาบาลตามสิทธิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน แต่ผลลัพธ์คือผู้ประกันตนเข้าไม่ถึงสิทธิ รอคิวนาน โดยเสียงส่วนใหญ่ของผู้ประกันตนเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมกลับมาจัดบริการในลักษณะกำหนดวงเงิน แต่ไปรับบริการที่ไหนก็ได้   […]

“ประกันสังคม” สรุปการขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านออนไลน์ 6 ขั้นตอน

สำนักงานประกันสังคม อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ด้วยบริการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนอิเล็กทรอนิกส์ e-Self Service เพื่อให้ผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านทางเว็บไซต์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้ด้วยตนเองในกรณีต่าง ๆ อาทิ กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Self Service ง่าย ๆ ใน 6 ขั้นตอน ประโยชน์ทดแทนที่ยื่นได้ 1.ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย 2.คลอดบุตร 3.ทุพพลภาพ 4.เสียชีวิต 5.สงเคราะห์บุตร 6.ชราภาพ 7.ว่างงาน ขั้นการขอรับประโยชน์ทดแทนแบบออนไลน์ ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน ขั้นตอนที่ 2 สมัครสมาชิก หรือ ใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบกรณีเคยสมัครสมาชิกแล้ว ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู บริการด้วยตนเองผ่าน “ระบบ e-Self Service” ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนู […]

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 รับสมัครพนักงานประกันสังคม วุฒิ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.67

  ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 1. ตำแหน่งผู้ช่วยครูฝึกฝีมือแรงงาน 1 จำนวน 1 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าในสาขาหรือที่ทางสํานักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท 2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา 3 จำนวน 1 อัตรา – ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท 3. ตำแหน่งนักกายภาพบําบัด 3 จำนวน 1 อัตรา – ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชากายภาพบาบัด ทางกายภาพป่าบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําาบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เว็บไซน์ www.sso.go.th/wpr/irc ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ม.ค. […]

ผู้ประกันตน ม.33 เตรียมจ่ายเพิ่มเงินสมทบประกันสังคม เริ่ม 1 ม.ค. 67

จากกรณีที่กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมกำลังพิจารณา “ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงสุด ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …” เพื่อปรับปรุงเพดานค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 อัตราใหม่ ส่งผลกระทบทำให้ผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าวต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นซึ่งจากข้อมูลระบบประกันสังคม ณ เดือนตุลาคม 2566 ระบุว่า มีผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวนทั้งสิ้น 11,833,086 คน อย่างไรก็ดี ขั้นตอนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมกลางปี 2565 ต่อมากระทรวงแรงงานได้ยกร่างกฎกระทรวงและนำร่างไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาโดยมีผู้ร่วมเสนอความเห็นทั้งหมด 55,584 คน ทั้งนี้ ยังไม่มีการประกาศใช้โดยจะนำไปประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมายขั้นตอนต่อไป พร้อมดำเนินการแก้ไขร่างกฎหมายตามข้อเสนอแนะและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามกระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไป อัตราใหม่เริ่มวันไหน-จ่ายกี่บาท ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 […]

33อัตรา! ประกันสังคมรับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** สมัครออนไลน์12ก.ย.-2ต.ค.66

  สำนักงานประกันสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 33 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นิติกร 1 อัตรา 2. นักจัดการงานทั่วไป 5 อัตรา 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 8 อัตรา 4. เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา 5. เจ้าพนักงานแรงงาน 8 อัตรา 6. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com ภายในวันที่ 12ก.ย.-2ต.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. สมัครด้วยตนเอง 28ส.ค.-1ก.ย.66

  จังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชาหรือที่ทางสำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 220 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 28ส.ค.–1ก.ย.66 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์ บัดนี้-30มิ.ย.66

  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (1) นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) (2) นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม่) (3) นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 (จังหวัดระยอง) (4) นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 (จังหวัดระยอง) (5) ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 (จังหวัดระยอง) – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างประดิษฐ์กายอุปกรณ์ หรือวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม – ได้รับ ปวส.ทางกายอุปกรณ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคนิคกายอุปกรณ์ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com บัดนี้-30มิ.ย.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 8
error: