(สมัครทางไปรษณีย์ได้)กอสส.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน25,000 บัดนี้-9ธ.ค.59

Advertisement Advertisement สำนักานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักข้อมูลและสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 25,000 บาท (รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการอื่นแล้ว) คุณสมบัติ – สัญชาติไทย อายุ 25-40 ปี – มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office เป็นต้น และใช้ภาษาอังกฤษได้ – มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี – มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง – มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม โดย VB.Net, VB, C++,.Net – สามารถเขียนเว็บแอพพลิเคชันต่างๆ ได้ดี เช่น PHP, Java Script, […]

(66อัตรา) กรมอุทยานฯ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร24-30ส.ค.59

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 66 อัตรา 1. นักวิชาการป่าไม้ 64 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ สถานที่ปฏิบัติงาน 1) กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (กรุงเทพฯ)  1 อัตรา 2) สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ (กรุงเทพฯ) 4 อัตรา  3) สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ (กรุงเทพฯ) 3 อัตรา  4) สำนักอุทยานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา  5) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 2 อัตรา  6) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 4 อัตรา 7) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 7 […]

error: