(66อัตรา) กรมอุทยานฯ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร24-30ส.ค.59

uttayan_logo

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 66 อัตรา
1. นักวิชาการป่าไม้ 64 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน
1) กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (กรุงเทพฯ)  1 อัตรา
2) สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ (กรุงเทพฯ) 4 อัตรา 
3) สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ (กรุงเทพฯ) 3 อัตรา 
4) สำนักอุทยานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา 
5) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 2 อัตรา 
6) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 4 อัตรา
7) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 7 อัตรา
8) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 3 อัตรา
9) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 6 อัตรา
10) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 6 อัตรา
11) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 3 อัตรา
12) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 4 อัตรา
13) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 1 อัตรา
14) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 4 อัตรา
15) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 5 อัตรา 
16) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 6 อัตรา
17) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 4 อัตรา

2. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานอุทยานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ)
คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
ปฏิบัติงานที่ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับหรือดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ฝ่ายการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง อาคารเอช เอ สเลต ชั้น 3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายใน 24-30 ส.ค.59 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรในประกาศเอกสาร 3 

คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 1 (เอกสารประกาศรับสมัคร)
คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 2 (คุณสมบัติและวิธีสอบแต่ละตำแหน่ง)
คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 3 (ที่ตั้ง เบอร์โทร ของแต่ละหน่วยงานที่เปิดรับสมัครในประกาศนี้)
คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 4 (ใบสมัคร)


ที่มา : http://www.dnp.go.th/personnel/sunha/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A32559_2/main.htm

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: