เตรียมเปิดสอบ ท้องถิ่นประจำปี 2567 จำนวน 6,194 อัตรา

Advertisement กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเตรียมเปิดสอบประจำปี 2567 จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดร่างแผนการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้ Advertisement 25 มกราคม 67 – พิจารณาร่างประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน – รับฟังแนวทางการดำเนินงานและมาตรการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย 16 กุมภาพันธ์ 67 ประกาศรับสมัคร (ก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) พร้อมประชาสัมพันธ์ 8-29 มีนาคม 67 – รับสมัครสอบ (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ) 5 พฤษภาคม 67 – สอบภาค ก และ ภาค ข 30 พฤษภาคม 67 – ประกาศรายชื่อมีสิทธิสัมภาษณ์ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) 15-16 มิถุนายน 67 […]

กทม.รับสมัครคนพิการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ไม่ต้องสอบ ก.พ. เปิดรับสมัคร6-19ม.ค.66

  กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา (วุฒิ ปวช./ ปวท./อนุปริญญา/ปวส.) – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 อัตรา – เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) – นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา – นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา ***ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ***ผู้สมัครจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://bangkok.thaijobjob.com/202301 ภายใน 6-19ม.ค.66 รายละเอียดการรับสมัคร https://file.thaijobjob.com/prakad

error: