กทม.รับสมัครคนพิการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ไม่ต้องสอบ ก.พ. เปิดรับสมัคร6-19ม.ค.66

 

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา (วุฒิ ปวช./ ปวท./อนุปริญญา/ปวส.)
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)
– นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา

***ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
***ผู้สมัครจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://bangkok.thaijobjob.com/202301 ภายใน 6-19ม.ค.66

รายละเอียดการรับสมัคร https://file.thaijobjob.com/prakad

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: