(สมัครทางอีเมล์)สรอ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement   Advertisement สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.  เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 1. ส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ในระดับดีมาก 2. ส่วนสถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 1 ตำแหน่ง Advertisement คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีทักษะในการติดต่อประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถในการคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ในระดับดีมาก มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดอบรมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติโดยย่อ (Resume) ได้ที่  e-mail : […]

error: