(สมัครทางอีเมล์)สรอ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.  เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

1. ส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความสามารถในการคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ในระดับดีมาก

2. ส่วนสถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีทักษะในการติดต่อประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดอบรมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติโดยย่อ (Resume) ได้ที่  e-mail : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-612-6000#2206

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: