สำนักงาน อย.รับสมัครเภสัชกร 27ก.พ.-5มี.ค.62

Advertisement   Advertisement Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 20,540 บาท เงิน พ.ต.ส. 1,500 บาท เงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ 5,000 บาท (กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 27 ก.พ.-5 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2590-7184 และ 0-2590-7241 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงาน อย.รับสมัครสอบเป็นนักวิชาการตรวจสอบ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์12-18ธ.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.fda.go.th ส่วนล่างสุดบนเว็บไซต์ เลือกแบนเนอร์ "รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด" ภายในวันที่ 12-18 ธ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (12 – 20 ก.พ.57)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 – 20 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป บริหารทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต มนุษยศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3.ชื่อตำแหน่ง […]

error: