สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (12 – 20 ก.พ.57)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 – 20 ก.พ.57

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป บริหารทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต มนุษยศาสตร์

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.fda.moph.go.th

ค่าสมัครสอบ 230 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 25 ก.พ.2557 ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 3 ชั้น 2 และทาง http://job.fda.moph.go.th

เข้าเว็บไซค์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: