กฟภ.รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช. 208 อัตรา บัดนี้-20พ.ค.65

Advertisement Advertisement   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, ขอนแก่น, เลย, สกลนคร, นครพนม, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 73 อัตรา 2. ผู้ช่วยช่าง 35 อัตรา 3. ผู้ช่วยบัญชี 1 อัตรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) […]

กฟภ.รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-8ก.พ.62

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 1. ลูกจ้างบัญชี แผนกตรวจจ่ายต่างประเทศ 1 อัตรา ปวช.บัญชี กรณีไม่มีวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชีในการสมัครได้ (โดยจะให้เงินค่าจ้างในอัตราวุฒิ ปวช.) 2. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปวช.สาขาบัญชี, เลขานุการ, พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีไม่มีวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, การตลาด, บัญชี, เลขานุการ, การจัดการทั่วไป, การจัดการธุรกิจการค้าปลีก, การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการสำนักงาน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการสมัครได้ (โดยจะให้เงินค่าจ้างในอัตราวุฒิ ปวช.) 3. ลูกจ้างบัญชี แผนกการเงิน 1 อัตรา ปวช.บัญชี กรณีไม่มีวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชีในการสมัครได้ (โดยจะให้เงินค่าจ้างในอัตราวุฒิ ปวช.) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ […]

(619อัตราสมัครออนไลน์)กฟภ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี/ป.โท13-19มี.ค.60

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 บรรจุทั่วประเทศ จำนวน 619 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://pea.job.thai.com หรือ www.pea.co.th ภายในวันที่ 13-19 มี.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารประกาศ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-23)  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information) คุณสมบัติทั่วไป/คุณวุฒิ – สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท  คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  – การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 […]

(53อัตรา) กฟภ.เขต 2 (อุบลราชธานี) รับสมัครงาน ปวช./ปวส. 14-15ก.ย.59

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (อุบลราชธานี) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวส. 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 14-15 ก.ย.59 รายละเอียดโดยย่อดังนี้ (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม)  [ads] [ads=center]  

(19อัตรา)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส. เงินเดือน12,690 รับสมัคร3-5ส.ค.59

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ลูกจ้างช่าง (ลชง.) แก้ไฟฟ้าขัดข้อง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 13 อัตรา 2. ลูกจ้างช่าง (ลชง.) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 7 อัตรา 3. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ลบค.) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ 1. ผู้สมัครตำแหน่งลูกจ้างช่าง (ลชง.) แก้ไฟฟ้าขัดข้อง, ลูกจ้างช่าง (ลชง.) ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ในการสมัครได้ โดยการไฟฟ้าจะจ้างในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท เท่านั้น […]

(37อัตรา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงานวุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร25-27ก.ค.59

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 25-27 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้   คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

error: